تجمع نمک ها و مشکل شوری و سدیمی خاکها یکی از مشکلات اساسی در کاهش عملکرد و حتی عدم تولید محصول در برخی مناطق کشور است. شوری از طریق ایجاد سمیت، تخریب ساختمان خاک، خشکی فیزیولوژیک وعدم تعادل تغذیه ای و ... اثرات مضر خود را بر گیاه تحمیل می کند. در کود ضد شوری رتروسال علاوه بر وجود 8% اکسید کلسیم، ترکیبات ارگانیک موجود در آن باعث انحلال بیشتر کربنات ها و آزادسازی مقادیر بیشتر کلسیم در خاک می شود که به علت کمتر بودن شعاع هیدراته کلسیم نسبت سدیم جذب ذرات خاک شده و با اصلاح ساختمان خاک، خاک از حالت فشرده در می آورد و با آبیاری مجدد، سدیم نیز محلول قابل شستشو می باشد. بدین صورت گیاه در برابر اثرات مضر سدیم محفوظ می ماند و املاح موجود در آن موجب افزایش جذب عناصر غذایی و تحریک رشد گیاه در خاکهای شور خواهد شد.

در سیستم های گلخانه ای جهت صیفی جات، گیاهان زینتی و گل های شاخه بریده که نیاز به مراقبت و کنترل دایمی رشد گیاه در برابر مشکلات تغذیه ای و شوری است، استفاده از این محصول می تواند کمک شایانی به افزایش راندمان تولید بنماید.