تکنوکل آمینو روی منگنز

کود آلی مایع روی منگنز

Tecnokel Amino Zn Mn

بسته بندی : 1 لیتری