تکامین فلاور

کود آلی مایع تحریک کننده گل دهی و میوه دهی

Tecamin Flower

بسته بندی : 1 لیتری