حشره کش و کنه کش تماسی است که در آزمایشات انجام شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور کارایی بالای خود را در مبارزه با شته جالیز و پسیل پسته در مقایسه با سموم شیمیایی رایج به اثبات رسانده است.
پالیزین هم چنین در کنترل طیف وسیعی از حشرات ( گونه های مختلف شته، مگس سفید، زنجرک و شپشک ها ) و کنه های زیان آور ( کنه دو نقطه ای و کنه قرمز مرکبات ) بر روی سبزی و صیفی، درختان میوه و گیاهان ز ینتی موثر است.
در غلظت توصیه شده برای پستانداران و سایر موجودات غیرهدف، از جمله زنبور عسل بی خطر است.
اثر آن بر روی حشرات فیزیکی است و با اختلال در سیستم تنفسی و صدمه به اسکلت خارجی موجب مرگ آنها می شود و بر خلاف سموم شیمیایی رایج موجب بروز مقاومت در حشرات نمی گردد.