ناک (نیلوفر آبی کیان کشت ) با به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد کشاورزی، به عنوان شاخه ای از شرکت نیلوفر، فعالیت خود را در زمینه تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی آغاز کرد به زودی با گستره وسیعی از خدمات بخش کشاورزی (نهاده ها – تجهیزات – ادوات) می آییم